The Scandinavian 8 Million City ble formelt avsluttet 31. Oktober 2014, men det arbeides videre med en rekke initiativ for å bygge videre på kunnskapsgrunnlaget som er tatt frem.

Jobben er på ingen måte ferdig og selv om vi nå har oppnådd prosjektmålet og det nå er igangsatt et statlig plansamarbeid ledet av Jernbaneverket mellom Oslo og Gøteborg.  Det vil være behov for en omfattende politisk mobilisering frem mot neste nasjonale transportplan for at bla. Halden-Trollhättan (Missing Link) blir vedtatt og bygges ferdig til åpningen av Fehmarnbelt og Gøteborgs 400års jubileum i 2021. Men viktigst av alt for at vi skal klare lokale og nasjonale klimamålsettinger og få overført gods fra vei til bane. Bonusen er en halvering av reisetiden til Gøteborg og at toget slår bilen med en times raskere reisetid.

Jernbanen vil fremover få stadig økte bevilgning simpelthen fordi det den beste måten å løse både klima og vekstutfordringen på. Når vi først graver for å bygge jernbaneskinner bør vi sørge for at vi samtidig løser flere tilstøtende samfunnsutfordringer, det være seg en ny kraftlinje til kontinentet, fiberkabler nye sykkelveier mm.

Under prosjektperioden har vi gjennomført en rekke tekniske utredninger som viser hvordan en grensekryssende utbygging av jernbanen kan gjennomføres, og hvilke samfunnseffekter som kan realiseres som følge av forbedret mobilitet mellom de skandinaviske hovedstedene, samt tilknytning til det Europeiske jernbanenettet. Det handlet om oppgradering av eksisterende spor både for gods og persontrafikken. Det handlet om trafikkseparering ved å bygge en parallell bane for høyhastighetstog. Det handler om å muliggjøre overgangen til lavkarbonsamfunnet og sikre Skandinavias konkurransekraft.

I denne artikkelen oppsummerer jeg de viktigste funnene fra vårt omfatttende utredningsmateriale som kan lastes ned fra nedeforstående linker eller under fanen ”rapporter”.

Alt materiale som er tatt frem kan brukes fritt ved å kreditere: 8 Million City

8 Millioner takk til alle som har bidrat til kunnskapsoppbyggingen gjennom prosjektperioden!

Beste hilsener
Floire Nathanael Daub, prosjektleder