Infrastruktur er ryggraden i prosjektet, men også styrket samarbeid innen næring, innovasjon og utdanning, samt opplevelse og kultur, skal bidra til å skape en av verdens mest konkurransedyktige regioner.

Utviklingen av effektive togløsninger er avgjørende for å øke mobiliteten og binde sammen regionen. Målet er at strekningen Oslo-København skal kunne tilbakelegges på 2 timer og 20 minutter innen 2025. Som en introduksjon til arbeidet med og visjonene for COINCO North er det produsert en kort film, som du kan se her.