Oslo – København på 2,5 time! Ved at bygge højhastighedstog på linjen Oslo – København vil vi knytte otte af Skandinaviens 19,3 millioner indbyggere sammen. Vi vil etablere en Europa-korridor for de skandinaviske lande, der kobler os på det europæiske jernbanenet på 97.600 km.

Med nogle af de hurtigst voksende byer i Europa i denne korridor vil højhastighedstog give os en bæredygtig infrastruktur, som kan håndtere væksten på en miljøvenlig og sikker måde.

Scandinavian Link

3 år efter at Europas første højhastighedstogbane åbnede på strækningen Paris-Lyon i 1981, lancerede Pehr Gustaf "PG" Gyllenhammar ideen om ”Scandinavian Link”, et sammenhængende skandinavisk net af højhastighedstog, som forbandt os med det fremvoksende europæiske banenet. Siden dengang har de øvrige europæiske lande etableret et omfattende net af højhastighedstoglinjer, mens investeringerne i jernbane nærmest har stået stille i Norge og Sverige, som har satset på udbygning af motorvejene. Dette har været en stor succes for trafikvæksten, men har samtidig skabt store samfundsudfordringer med hensyn til ulykker, forurening og trængsel. Ønsker man at rejse fra Oslo til København på en miljøvenlig måde med tog, en strækning på godt 600 km, tager det over otte timer – godt og vel en arbejdsdag med togskift i Göteborg. Til sammenligning er det muligt at køre med tog mellem Barcelona–Madrid på 2 timer og 38 min. Strækningen er 21 km længere.

Grøn godstransport

På godssiden er situationen endnu værre. Selv om mængderne vokser, har jernbanens markedsandel og kapacitet til at håndtere godstransporten aldrig været lavere (17 %). 2400 lastvognstog kører mellem Oslo og Göteborg hver dag, og der kommer stadig flere. De udgør en stor ulykkesrisiko for bilisterne på vejen og skaber store kø- og miljøudfordringer for byerne. Ved at bygge en ny bane for højhastighedstog frigøres der stor kapacitet på den eksisterende jernbane. Godstransporten vil få den kapacitet og forudsigelighed, der er nødvendig, for at større godsmængder kan blive flyttet fra vej til bane. Bygning af højhastighedstog handler om at løse flere samfundsudfordringer på samme tid. Her kan du læse mere om vores arbejde for grøn godstransport.

Lavemissionssamfundet

Miljøudfordringen, i kombination med at flere af de skandinaviske byer oplever historisk høj tilflytning og befolkningstilvækst, gør, at der skal tænkes radikalt nyt, når det gælder udbygning af kollektiv infrastruktur både for passagerer og gods.

Eftersom begrænset mobilitet ikke er et alternativ, skal der gennemføres gennemgribende, strukturelle ændringer, som gør det muligt at fragte store godsmængder og et større antal rejsende på en måde, som er CO2-fri, mere effektiv og mere komfortabel. Efter fodgængere og cykel er tog den sikreste og mest miljøvenlige transportform. I modsætning til bilen, som fører til stadig større decentralisering og urban spredning, skaber toget grundlag for udvikling af knudepunkter og en bæredygtig byudvikling tæt på centrum. Højhastighedstog har kun brug for 1/3 af det landareal, der er nødvendigt for at bygge en motorvej, og har en energieffektivitet, som er 9 gange bedre end fly og 4 gange bedre end bil. I EUs transportpolitik er der en stærk satsning på højhastighedstog (HHT) som et afgørende værktøj til at nå klimamålsætningerne. Et sammenhængende europæisk HHT-net skal etableres ved at tredoble antallet af højhastighedstogbaner inden 2030.

14 partnere

Dette er baggrunden for, at 14 fylker/regioner og byer i alle 3 lande nu går sammen for at sikre bygningen af højhastighedstog mellem Oslo og København. Målsætningen er at få en skandinavisk udbygningsaftale på plads, så det bliver muligt at rejse mellem Oslo-Göteborg-København på 2 timer og 30 minutter med højhastighedstog inden 2025. Dette vil smelte regionen sammen til et fælles, integreret arbejdsmarked, forbinde os med det europæiske tognet og øge kapaciteten på eksisterende InterCity-baner, så større andele af gods kan flyttes fra vej til bane og udgøre en grøn transportkorridor til kontinentet.

Samarbejdet The Scandinavian 8 Million City er et offentligt ejet udviklingsprojekt, som har til formål at fremlægge viden om, hvordan et skandinavisk net af højhastighedstog kan realiseres. Under fanen ”INFOBANK” lægger vi løbende rapporter og fakta ud, efterhånden som de foreligger. Vores ønske med denne webside er at bidrage til, at debatten om højhastighedstog foregår empirisk, objektivt og faktabaseret. Hvis du sidder inde med relevant viden om emnet, formidler vi den gerne!Du finder vores kontaktoplysninger under fanen ”OM OS”. Du kan også komme i dialog med os via vores Facebookside: www.facebook.com/8millioncity