Bakgrunn og finansiering

The Scandinavian 8 Million City er et non-profit offentlig finansiert utviklingsprosjekt støttet av Interreg IV A Öresund Kattegat Skagerrak programmet. 50% av finansieringen kommer herfra og de resterende 50% dekkes av prosjektets 14 partnere. Prosjektet har et totalbudsjett på 2,9 millioner euro og vil pågå til høsten 2014.

Prosjektet bygger videre på kunnskapsgrunnlaget fra interregprosjektene COINCO (Corridor of Innovation and Cooperation) avsluttet 2007 og COINCO North, avsluttet høsten 2011. COINCO konsortiet hadde sitt utspring i Den Skandinaviske Arena (DSA) og var ledet av Berlin og København. Samarbeidet ble avsluttet med en seremoni i Oslo rådhus, der partnerne signerte ”The COINCO Charter” og forpliktet seg til å samarbeide om en rekke tiltak for å skape en av verdens mest konkurransedyktige regioner.

Dette ble utgangspunktet for det skandinaviske prosjektet COINCO North som ble utviklet og ledet av Oslo Teknopol IKS og avsluttet høsten 2011 da målsettingen om en nasjonal utredning av høyhastighetstog ble nådd.

The Scandinavian 8 million city  ble etablert for å fortsette utviklingen av det regionale samarbeidet med Göteborg og Öresund og sørge for utbygging av Høyhastighetstog og en skinnebasert godskorridor mellom Oslo og København. Prosjektet ledes av Oslo kommune i samarbeid med Business Region Gøteborg.

ORGANISERING

Prosjektet er organisert i tre forskjellige arbeidsgrupper (Working Packages) se interaktivt organisasjonskart til høyre der navn og kontaktinfo fremkommer ved å trykke på de gule boksene.

Den politiske styringsgruppen består av politiske representanter fra de 14 partnerne i prosjektet. Styringsgruppens leder er Byrådsleder Stian Berger Røsland

Partnerne er:

Oslo kommune, Göteborg Stad, Helsingborg, Malmø stad, Københavns kommune, Business region Göteborg, Region Skåne, Statens vegvesen, Västra Götalandsregionen, Trafikverket, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune, Region Halland og Region Hovedstaden. 

For mer info

The Scandinavian 8 Million City er nå formelt avsluttet. Alt utredningsmateriale er digitalt tilgjengelig under fanen «Rapporter» Alt materiale kan brukes fritt ved å kreditere «8 Million City».  For andre spørsmål kontakt:

Marthe Elin Hoddevik, Spesialrådgiver, Internasjonalt kontor, Byrådslederens kontor, Oslo kommune
Mail: marthe.hoddevik@byr.oslo.kommune.no
Telefon: +47 23 46 16 14
Mobil: +47 95 19 64 96

Madeleine Johansson, Business region Göteborg
Mail: madeleine.johansson@businessregion.se
Telefon: + 46 31 367 61 45
Mobil: +46 739 80 79 77

Floire Nathanael Daub, partner i SPACEGROUP www.spacegroup.no
Mail: floire@spacegroup.no
Mobil: +47 934 56 146