Rapporter og utredninger

FAQ

Er det en motsetning mellom Høyhastighetstog og InterCity?

Høyhastighetsutredningen viste at det ikke er noen motsetning. En utbygging av InterCity triangelet handler om å løse utfordringene for pendlingen i Osloregionen, noe det er skrikende behov for på kort sikt. Høyhastighetstog kan bygges ut som en forlengelse av InterCity triangelet og handler om å knytte sammen byer og tettsteder på de lengre relasjonene slik at flytrafikken kan erstattes met et miljøvennlig transportalternativ. Den dramatiske reduksjonen i reisetider muliggjør større pendlingsavstander og utvider arbeidsmarkedet.

Er det mulig å kjøre høyhastighetstog på eksisterende spor?

Selv med vesentlige oppgraderinger av eksisterende spor vil det ikke mer mulig å operere i hastigheter over 200-220km/t. Dette har ikke bare å gjøre med de tekniske forutsetningene (høyhastighetstog stiller høyere krav til skinnekvalitet, kurveradius, signalsystem etc.) men skyldes først og fremst kapasitetsutfordringene som oppstår når tog med ulike hastigheter og stoppmønster bruker samme spor.

Har høyhastighetstog noen betydning for godstransporten?

Ved å bygge en ny bane for høyhastighetstog frigjøres stor kapasitet på den eksisterende jernbanen. Da får godstransporten den kapasitet og forutsigbarhet som trengs for at vesentlige andeler gods kan flyttes fra vei til bane.

Hva er høyhastighetstog (HHT)?

Generelt kan vi si at høyhastighetstog er tog som kjører i 250km/t eller mer. Høyhastighetstog handler imidlertid om langt mer en hastighet ettersom det er ytelsen i forhold til reisetid, komfort, pålitelighet, frekvens og stasjonsfasiliteter som er avgjørende for den totale brukeropplevelsen. Den franske togprodusenten Alstoms nyeste togtype AGV (Neste generasjons TGV) ble nettopp satt i drift i Italia og har en makshastighet på 360km/t.