Portugal viser med sin pågående utbygging av høyhastighetsnett gjennom hele landet at det handler om politisk vilje når det gjelder satsning på infrastruktur.

Investeringene i Portugal demonstrerer evnen til å ta beslutninger om å henge med på utviklingen, og koble seg til resten av det europeiske nettet.

Carlos Fernandes, styremedlem i det portugisiske jernbaneverket (RAVE), var nylig invitert til Oslo for å snakke om den portugisiske satsningen på høyhastighetstog. Deres utfordringer når det gjelder å koble seg på de sentrale markedene i Europa er sammenlignbare med Norges situasjon, da begge landene befinner seg i periferien av europakartet. Det ligger en rekke relevante overføringspotensialer i måten prosjektene i Portugal blir organisert og bygget ut, med omfattende bruk av offentlig/private samarbeidsstrukturer. De største gevinstene knytter seg til betydelig kostnadsreduksjon av totalentreprisen, samt at risiko er flyttet fra offentlige til private budsjetter.

Fernandes ga en meget oversiktlig gjennomgang av prosessene de har vært igjennom i Portugal, med tydelig demonstrasjon av den samfunnsøkonomiske nytten høyhastighetstogene vil representere når de begynner å operere i 2013.