Spania har de siste årene utmerket seg som et av foregangslandene i verden når det gjelder satsningen på høyhastighetstog.

Strekningen Madrid-Barcelona tilbakelegges nå på to timer og 38 minutter, i motsetning til nærmere syv timer tidligere.

Dette er en reduksjon tilsvarende 60 prosent. Avstanden er den samme som Oslo-København, en togreise som tar nesten åtte timer i dag, med bytte i Göteborg. Og, der hvor 88 prosent av alle reisende mellom Madrid og Barcelona tok fly i 2007, og bare 12 prosent tok tog, var det ett år senere 58 prosent som benyttet seg av toget.

Høyhastighetslinken mellom Madrid og Sevilla, som sto ferdig allerede i 1992, er blitt beskrevet som en total suksess. Reisetiden med tog mellom disse to byene er redusert fra 6 timer til litt over 2, noe som tilsvarer 61 prosent.

I Spanias strategiske infrastrukturplan, PEIT, fra juli 2005, ble det vedtatt at et totalt beløp på 100 milliarder Euro skulle investeres i infrastruktur frem til 2020. Pengene skal fordeles på generell jernbaneoppgradering og høyhastighetstog. Beløpet tilsvarer rundt 1,5 prosent av Spanias brutto nasjonal produkt årlig, og vitner om den store viljen landet viser til å satse på tog. Dette beløpet bevilges også etter at flere linker allerede er bygget ut for høyhastighetstog.

Målet er å bygge nettverk av høyhastighetstog som dekker hele landet. I 2008 bodde 40 prosent av Spanias befolkning innen 50 km fra en stasjon som ble operert av høyhastighets tog. I 2012 skal denne andelen være 55 prosent, mens det i 2020 siktes på å nå 90 prosent.

I en artikkel i det internasjonale tidsskriftet Monocle, som fokuserer mye på tog og fremkommelighet, kommer det frem at høyhastighetstogene har bidradd til å knytte de ulike regionene i Spania sammen på en helt unik måte.

Blant annet når det gjelder kultur og opplevelse, med tanke på at målinger viser at den største gruppen besøkende til Prado museet i Madrid kommer fra Sevilla. Også to svært ulike kulturer som Madrid og Barcelona begynner å vise en langt større sosiologisk forståelse for hverandre. Dette hadde aldri vært mulig uten høyhastighetstog, i følge Abelardo Carrillo, sjefen for denne divisjonen hos Renfe, Spanias svar på NSB.

Spania er også det landet i Europa med best punktlighet på tog. 99,7 prosent av alle avganger er i rute. Norge har tredjeplassen, med en punktlighet på 96 prosent, i følge UIC (International Union of Railways).

Kilde: UIC (International Union of Railways) og Monocle, Utgave 18 (2008)