Drøye to timers reisetid til København! Det er målsettingen for Interreg-prosjektet COINCO North (Corridor of Innovation and Cooperation).

En høyhastighetstoglinje mellom de tre skandinaviske land vil knytte sammen 8 millioner mennesker og koble oss på det europeiske nettverket for høyhastighetstog.

14 fylker og byer på begge sider av de skandinaviske landegrensene nå går sammen for å sikre utbygging av en ny og moderne jernbane mellom Oslo og København. Strekningen har en avgjørende betydning for vareflyten til og fra Norge. Investeringer her vil derfor komme hele landet til gode i form av økt kapasitet, raskere, grønnere og mer pålitelig transport både for passasjerer og gods.

COINCO North sin viktigste oppgave blir å sikre koordinerte beslutninger mellom de nasjonale myndigheter i Norge, Sverige og Danmark, for en fremtidsrettet utbygging av den grensekryssende jernbaneinfrastrukturen.

Det er EU-programmet Interreg IV A, Öresund-Kattegat-Skagerrak som sammen med 14 partnere som bidrar med finansiering til prosjektet COINCO North II, The Scandinavian 8 million City. Totalbudsjettet er på 24 millioner NOK.