Oslo kommune feirer kick off for prosjektet Den Skandinaviske 8 millionersbyen med en informasjonskampanje på 30 av byens leskur.

Dermed møter Oslos innbyggerne et illustrert skandinavisk metronett mens de står og venter på bussen. Kampanjen skal vise mulighetene det gir å koble sammen Oslo – Göteborg – København med høyhastighetstog.

Plakatene har skapt mye debatt både i Oslos gater og på sosiale medier. Prosjektet har også opprettet en egen facebookside der man kan like prosjektet og komme med ideer og synspunkter. Følg oss på Facebook