Faglig påfyll og planlegging av prosjektet var det viktigste på agendaen da omtrent 35 prosjektdeltakere og eksterne eksperter ble invitert til Malmø for å markere kick off på storsatsningen ”den Skandinaviske 8 millionersbyen”.

Arbeidspakkelederne hadde laget et program med sikte på å gi deltagerne i arbeidsgruppene det nødvendige kunnskapsgrunnlag for å kunne prioritere arbeidsoppgaver og retningen for det videre arbeidet.

I Tillegg ble det lagt vekt på å få på plass det organisatoriske rammeverket for å sikre mest mulig effektivt samarbeid for å nå prosjektets målsettinger.

Prosjektleder Floire Daub presenterte prosjektarbeidet så langt og trakk opp linjene fra søknaden til INTERREG IVA.  - Det er et svært spennende år vi har foran oss ettersom det legges frem viktige nasjonale utredninger for fremtidens jernbaneutbygging i alle tre Skandinaviske land. Kompetansen og erfaringen som finnes i arbeidsgruppene, i kombinasjon med de øvrige resursene vi har til rådighet gir oss et fantastisk bra utgangspunkt for å kunne realisere prosjektets målsettinger, sier Daub.