Hvor skal de fremtidige høyhastighetsbanene kjøre i Skåne? Hvor skal de stoppe? Hva betyr dette for Skånes utvikling og hvordan skal hele Skåne få nytte av høyhastighetstogene? Region Skåne inviterer til debatt i Lund den 20. april.

Region Skåne inviterer deg til å ta del i den seneste utviklingen for høyhastighetstog i regionen der det blant annet skal presenteres en utredning om høyhastighetstog i Skåne. Politikere, representanter franæringslivet og andre interessenter er invitert for å lytte og gi innspill. Motslutten av dagen vil det bli arrangert en paneldebatt mellom politikere fraregionen. Konferansen vil gi viktige innspill til arbeidsgruppen som jobber medhøyhastighetstog (WP2) i "den skandinaviske 8 millioners byen" og prosjektet errepresentert både blant publikum og på programmet.

WP 2 arbeider for tiden med en rekke supplerende utredninger i regionen.

Konferansen finner sted I Lund 20. april fra 08.30 – 13.00, på:

Grand Hotel Lund
Banatorget1
Box 1136