Visioner om snabbtåg i över 300 km i timmen. Den nya norska regeringen har anslagit hundra miljoner kronor extra till en utredning av snabbtåg mellan Oslo och Göteborg.

Västnytt har tidigare berättat om norgetrafiken, som trots nya dubbelspår i Sverige inte blivit ett dugg snabbare. Men, visionen är tåg som går över 300 kilometer i timmen.

En majoritet i det nya norska stortinget vill nu driva på frågan om snabbtågsförbindelse till Göteborg, och tar hundra miljoner från väganslagen till en utredning, och hopp om samarbete med Sverige.

Och det finns visioner. I det så kallade interregprojektet Åttamiljonersstaden har man i flera år lobbat hårt för höghastighetståg på över 300 kilometer i timmen som skulle göra en restid mellan Oslo och Köpenhamn på två och halv timme. Och de ivrigaste påhejarna till åtminstone betydligt snabbare tåg än idag finns i rådhusen i Oslo och Göteborg.


Se nyhetsinslaget här