Prosjektledelsen hadde i dag gleden av å ta imot Mr. Mo, visepresidenten fra China Railway SIYUAN Survey and Design Group Co., Ltd. i Oslo rådhus. Selskapet er en del av China Railway Construction Corporation (CRCC) og ansvarlig for utredning, planlegging og design av jernbaneprosjekter. 60 % av høyhastighetstog prosjektene i Kina er designet og bygget av selskapet som har over 3320 ingeniører ansatt.

Selskapet er i Skandinavia for å signere en samarbeidsavtale med Sverige i forbindelse med besøket til Kinas statsminister Wen Jiabao. Kina har på få år bygget verdens lengste høyhastighetstognettverk, og har i dag over 10 000 km med linjer i drift. Til sammenlikning er strekningen Oslo-København på 600 km.

CRCC SIUAN ønsker å bidra med sin kompetanse og kunnskap til realiseringen av et Skandinavisk høyhastighetstognett. CRCC har blant annet hatt design og byggeansvaret for den 1318 km lange høyhastighetstogstrekningen mellom Beijing-Shanghai. Linjen er designet for hastigheter opp mot 388km/t og ble bygget på 4 år.

Prosjektledelsen hadde møte med CRCC SIUAN på Rambølls hovedkontor i Stockholm i forrige uke for å identifisere aktuelle samarbeidsområder.

Mr. Mo holdt deretter en presentasjon for den politiske styringsgruppen for ”den skandinaviske 8 millionersbyen” i København hvor han offisielt inviterte den politiske ledelsen til Kina i oktober.

I følge Mr. Mo er rask byggetid en av de viktigste faktorene for å få lønnsomhet høyhastighetstogprosjektene. Det er nye byggeteknikker og innovasjon knyttet til designløsninger som har muliggjort den raske byggetiden. Jernbaneskinnene bygges på bro som gir lavere materialkostnader i forhold til fundamentering. Det muliggjør bruk av prefabrikkerte elementer og er langt mer skånsomt for landskapet og de urbane omgivelsene. Sikkerheten blir også bedre ettersom utfordringene med kryssende dyr elimineres.