Tjenestemannsgruppen innebærer en styrking i arbeidet med å realisere en verdensledende tilvekstkorridor mellom Øresundsregionen, Hallandsregionen og Oslo-Göteborgsregionen.

Som et ledd i å styrke den organisatoriske og politiske forankringen av The Scandinavian 8 Million City har det blitt opprettet en tjenestemannsgruppe. Formålet er å sikre en bredest mulig forankring av prosjektets resultater hos den politiske ledelsen og internt i organisasjonene. Tjenestemannsgruppen innebærer en styrking i arbeidet med å realisere en verdensledende tilvekstkorridor mellom Øresundsregionen, Hallandsregionen og Oslo-Göteborgsregionen.

Styringsgruppemøtene for The Scandinavian 8 Million City holdes 2 ganger per år innenfor rammen av Den Skandinaviska Arenan (DSA). Neste styringsgruppemøte finner sted i Varberg 22. november 2012.