Fra Oslo til Göteborg på 1t og 10 min - Fra Göteborg til Stockholm på 2t - Fra Stockholm til Malmö på 2t og 30 min. IVA och Västsvenska Handelskammaren holdt seminar om framtidens järnväg.

Prosjektleder for The Scandinavian 8 Million City Floire Nathanael Daub hadde i sitt innlegg fokus på hvilke utfordringer de Skandinaviske byene står ovenfor spesielt i forhold til den globale konkurransesituasjonen, miljø og trengselsutfordringer. En skandinavisk utbygging av høyhastig­hetstog handler om å ta skrittet over i en lavkarbonøkonomi og samtidig knytte sammen kunnskaps-og kompetansemiljøer mellom Oslo, Göteborg, København og Stockholm til en felles, integrert arbeidsmarkedsregion.

En konkurransedyktig megaregion

Høghastighetstog fra Oslo til København via Göteborg og Malmö vil også knytte Skandinavia på det Europeiske nettverket for Høyhastighetstog og gjøre det mulig å flytte store andeler gods fra vei til bane. Resultatet blir en skandinavisk megaregion med over 8 millioner innbyggere.

Bare tenk deg:
29 universiteter og Høgskoler, 260 000 studenter, 22 forskningsparker, 44 000 nyetablerte bedrifter i året.

Muligheten for rask og miljøvennlig infrastruktur mellom disse vil føre til en mye bedre utnyttelse av korridorens samlede kapasitet og potensial. Et utvidet arbeidsmarked vil skape større konkurranse og valgfrihet i arbeidslivet.

Tilgangen på arbeidskraft av høy kvalitet er avgjørende for hvor bedrifter ønsker å lokalisere seg. En utbygget infrastruktur mellom Oslo- Göteborg – København vil øke regionens attraktivitet og skape flere arbeidsplasser, sier prosjektleder Daub.

Gods fra vei til bane – en nødvendig investering

Godstrafikk har de siste ti årene økt i hele Skandinavia. Det meste av veksten har kommet på veinettet. I Norge har Transportarbeidet på veg hatt en vekst på 64 prosent.

En utbygging av jernbanen vil sørge for en overføring av gods fra vei til bane.

I dag tar godstransporten på tog 17 % av markedet på linjen, Oslo- København. - Med en utbyggig her er det realistisk at tog vil kunne ta 50-60 % av markedet, sier prosjektleder Daub.

Denne overføringen vil føre til færre trailere på veiene, det betyr færre ulykker, renere luft og mindre slitasje også på motorveiene våre.    

Seminaret var vel besøkt med 450 fremmøtte, deriblant Sveriges infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd og kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Anneli Hulthén.

Den skandinaviske 8 millionersbyen har i etterkant fått omtale i flere aviser, deriblant Västsveriges Affärstidning! Göteborgposten sin papirutgave gav også spalteplass under overskriften “så skapas en ny storstad” med fokus på Göteborgs geografiske fordel med kortest vei til alle punkter om man gjennomfører infrastrukturutbyggingen.

Les artiklene her:

Västsveriges Affärstidning

Göteborgsposten