Ukebrevetog tenketanken MandagMorgen inviterte tirsdag 17. november 2009, i samarbeid med COINCO North, til frokostseminar med fokus på utbygging av høyhastighetstog i Norge.

- Hjertet sier ja til høyhastighetstog i Norge. Hjernen sier at ytterligereutredninger må til før en beslutning om utbygging kan fattes, sa hun.

I den fullsatte salen på Hotel Bristol hadde hun med seg både leder for Stortingetssamferdselskomité, Knut Arild Hareide, og mange andre med meninger om tog iNorge og Europa.

Carlos Fernandes var invitert for å snakke om den portugisiske satsningen på høyhastighetstog. Han er styremedlem i det Portugisiskejernbaneverket (RAVE), og de portugisiske utfordringene når det gjelder å kobleseg på de sentrale markedene i Europa er sammenlignbare med Norges situasjon dabegge landene befinner seg i periferien av europakartet. Han ga en oversiktlig gjennomgang av prosessene for utbyggingen av høyhastighetsnettet i Portugal. Det ligger en rekke relevante overføringspotensialer i måten prosjektene bleorganisert og bygget ut med omfattende bruk av offentlig/privatesamarbeidsstrukturer. De største gevinstene knyttet seg til betydeligkostnadsreduksjon av totalentreprisen samt at risiko var flyttet fra offentlig til private budsjetter. Fernandes ga en tydelig demonstrasjon av den samfunnsøkonomiske nytten høyhastighetstogene vil representere når de begynnerå operere i 2013.

Fra leverandørsiden kom Lars Kleppe, som er Norden-sjef i Alstom Transport, en av verdens ledende produsenter av tog og togsystemer. Han snakket om viktigheten av å ikke la seg begrense av teknikk, men satse på løsninger som lar seg oppgradere i tråd med utviklingen som finner sted. Særlig innovasjoner innenforhastighet og energibruk vil kunne bidra til å øke togets konkurranse dyktighet ytterligere, med tettere sammenvevde regioner som viktigste synergieffekt.

Prosjektleder Floire Daub fra COINCO North ga en kort introduksjon til prosjektet som jobber med å bedre infrastruktursystemene i korridoren som strekker seg mellom Oslo,Göteborg og København. Her jobbes det med å få ned transaksjonskostnadene og utnytte regionens spisskompetanse innenfor ulike fagområder til å skape et felles skandinavisk arbeidsmarked.

Det er et akutt behov for å utbedredagens Inter City-trasé til dobbeltspor. Samtidig jobbes det med å utvikle et høyhastighetstogkonsept for korridoren. Visjonen er at man skal kunne reise med tog mellom Oslo og København på 2 timer og 20 minutter innen 2025.

I en påfølgende paneldebatt satt både Magnhild Meltveit Kleppa og Lars Kleppe, i tillegg til Knut Arild Hareide, tidligere NSB-direktør Osmund Ueland, og Seksjonssjef Lars Erik Nybø fra Jernbaneverket, som vil være ansvarlig for denna sjonale Høyhastighetstogutredningen som skal igangsettes. Ueland ønsket å påpeke viktigheten av å gjennomføre oppgraderingen av Inter City-triangelet på Østlandet før man kan begynne utrede høyhastighet. Samferdselsministerens motargument til dette var at det ene ikke utelukker det andre, og at det kan ligge betydelige samfunnsøkonomiske gevinster i å se utviklingen i sammenheng. Hun påpekte at Inter City-satsningen allerede er inne i planene, og lovte å følge opp utfordringen fra salen om å sette en dato for når dette skal være på plass. Lars Kleppe avsluttet med viktigheten av å tenke langsiktig og gi prioritet til de infrastruktursystemene som har størst potensial til å løse fremtidens utfordringer både når det gjelder kapasitet, reisetid og miljø samtat det åpnes for teknologisk utvikling underveis.

 

Alle foto: Ida Næss Wangen