Hvordan løse fremtidens kollektivutfordringer i Oslo-regionen? Det bor 1,1 millioner i Oslo og Akershus. Om 30 år bor kanskje en halv million nye mennesker her.

Stor-Oslo er ifølge Statistisk sentralbyrå den regionen som vokser mest i Nord-Europa. Det trengs flere boliger, skoler, arbeidsplasser, offentlige bygg, transport. Hva kan vi få til? Og hvordan skal vi gjøre det?

Kollektivtransport på dagsorden

Hva slags kollektivtransport har Stor-Oslo behov for i fremtiden? Hvor mange skal bruke kollektivtransporten? Hvilke tiltak er planlagt?

Hanne Bertnes Norli, strategidirektør hos Ruter, viser prognoser og planer for fremtidens kollektivtransport i Stor-Oslo.

Floire Nathanel Daub, prosjektleder for den skandinaviske åtte millionersbyen, #COINCO, presenterer forslag til høyhastighetsutbygging i en utvidet hovedstadsregion, nemlig strekningen Oslo – Göteborg – København.

Byråd for miljø og samferdsel, Ola Elvestuen (V), kommenterer.
Ordstyrer for kvelden er Hege Maria Eriksson, fagsjef arkitektur, Norsk Form.

Om foredragsholderne

Hanne Bertnes Norli er Ruters strategidirektør. Hun har ansvar for utvikling av de langsiktige planene og strategiene for kollektivtrafikken. Ruters strategiske mål er at kollektivtrafikken skal ta det vesentligste av veksten i motorisert trafikk i regionen. Ruter AS administrerer, planlegger og bestiller kollektivtrafikken i Oslo og Akershus og hadde i fjor 285 millioner reisende.
Epost: hanne.bertnes.norli@ruter.no

Floire Nathanael Daub, arkitekt MNAL, er uteksaminert fra institutt for urbanisme ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) etter utdannelse i Oslo og Paris. Hans spesialfelt er sammenhengen mellom infrastruktur for transport og byutvikling.
Epost: floire.daub@byr.oslo.kommune.no Twitter: @UrbanFixer

Oslo vokser – Folkemøter på DogA

Norsk Form og Oslo arkitekturtriennale arrangerer serien ”Oslo vokser” – om befolkningsvekst og byutvikling i hovedstadsregionen. Vi inviterer til folkemøter på DogA Norsk Design- og Arkitektursenter i Oslo sentrum. Her blir det foredrag og diskusjoner for alle som vil delta i debatten om utviklingen i byen de befinner seg i.

Arrangementet er gratis og åpent for alle.
Arrangør: Norsk Form og Oslo arkitekturtriennale

 

 Følg oss på Facebook