InnoTrans finner sted annethvert år i Berlin og er verdens største messe innenfor transportteknologi. Årets arrangement var større en noen gang og på åpningskonferansen, som hadde teamet fremtidens mobilitetsløsninger, var bla. over 250 transportministre fra ulike deler av verden.

Siim Kallas, EU-kommisjonens visepresident og kommisjonær for transport, snakket om jernbanens avgjørende betydning som vekstmotor for Europa.  Høyhastighetstog er også et sentralt verktøy for å nå ambisjonen om en klimanøytral transportsektor innen 2050. Et sammenhengende europeisk HHT-nettverk skal bygges ut ved å tredoble antall høyhastighetstoglinjer innen 2030.

Som en del av InnoTrans2012 hadde Alstom ved Norden direktør Henrik Anderberg tatt initiativ til å samle en rekke nøkkelpersoner innefor transport i Skandinavia for å diskutere hvordan vi i større grad kan samarbeide over landegrensene om utviklingen av fremtidens transportinfrastuktur. Prosjektleder Floire Daub fra The Scandinavian 8 Million City var invitert til å holde et innlegg. Det var også Birgitta Hermansson, Väg- och Järnvägsdirketör i Transport Styrelsen og Morten Søndergaard direktør i BaneDanmark. Seminaret fant sted på de Nordiske ambassader.