Viktiga strategibeslut för tillväxt och infrastruktur vid stort STRING-toppmöte i Hamburg

Vid ett politiskt toppmöte i Hamburg enades idag STRING-parterna Region Skåne, Region Hovedstaden, Region Sjælland, Schleswig-Holstein och Hamburg om en rad rekommendationer angående den kommande korridoren mellan Sydsverige och Nordtyskland. Likaså antogs en strategi för fortsatt arbete med att utvekla en ny mega-region med 8,3 miljoner invånare.

– Den stora investeringen i Fehmarn Bält-förbindelsen och den infrastruktur som den för med sig i Danmark och Tyskland kommer att minska de upplevda avstånden för medborgarna i Öresundsregionen, säger Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne.

Ordföranden för STRING-samarbetet, statsråd Wolfgang Schmidt från Hamburg håller med och tillägger:

– Vi anser dock att ambitionsnivån för förbindelsens kvalitet ska vara högre, och vi ser helst att det maximalt ska ta två och en halv timme att åka tåg från Köpenhamn till Hamburg, jämfört med den planerade tiden på cirka tre och en halv timme.

STRING-parterna anser att det behövs dubbelspår och full utbyggnad av järnvägslösningarna i Tyskland tills den fasta förbindelsen invigs år 2021 och vidare behövs det investeringar i tågförbindelsen mellan Lübeck och Hamburg, den så kallade S4-lösningen.

Samarbetsparterna noterar med stor tillfredsställelse de befintliga planerna om att bygga en ny Storstrømsbro i Danmark, och att en ny Fehmarnsundsförbindelse i Tyskland kan komma att inkluderas i kommande tyska investeringsplaner för infrastruktur. För att undvika en ny flaskhals vid Öresund bör även planer på en ny fast förbindelse i norra delen av Öresund tas fram.

– De investeringar i inlandet som fastslås över de kommande åren kommer att vara avgörande för den infrastruktur som blir ryggraden i den nya nordeuropeiska storregionen mellan Öresundsregionen och Hamburg. Det är därför mycket viktigt att skapa en modern infrastruktur som kan stödja en ekonomisk tillväxt och integration, och inte minst Köpenhamns flygplats Kastrup, säger regionsrådsordförande Vibeke Storm Rasmussen, Region Hovedstaden i Danmark.

STRING-parterna kommer nu att ta kontakt med de svenska, danska och tyska regeringarna för att få en diskussion kring helhetslösningen. Likaså kommer parterna att arbeta för att säkra en så stor EU-finansiering som möjligt för denna viktiga europeiska korridor.

Förstärkt politiskt samarbete ska säkra grön tillväxt i Nordeuropa

Vid sidan om infrastrukturarbetet vill STRING-parterna omgående arbeta för att stärka den ekonomiska tillväxten och säkra en hållbar samhällsutveckling i korridoren från Öresundsregionen till Hamburg. Vid toppmötet antogs därför ”Strategi 2030” som innehåller fem huvudstrategier för STRING:s vidare arbete med att utveckla en ny mega-region med 8,3 miljoner invånare. (Se bifogat dokument alt www.stringnetwork.org ). 

- Vi har en enastående möjlighet att skapa en stark nordeuropeisk region byggd på forskning, industriellt samarbete, klimatansvar och stora upplevelser för våra invånare. Därför ska vi nu samarbeta kring att skapa förutsättningar för ny, dynamisk tillväxt, men också vara öppna och samarbeta med våra grannregioner om att utveckla ett nytt, kraftfullt Nordeuropa, kommenterar STRING-representanterna.

Fakta:
STRING står för South Western Baltic Sea Transregional Area Implementing New Geography. Vibeke Storm Rasmussen är viceordförande i STRING-samarbetet, och övertar ordförandeskapet från statsråd Wolfgang Schmidt från Hamburg från och med den förste oktober 2012. Rollen som viceordförande övertas då av Anke Spoorendonk från Schleswig-Holstein, som är justitie-, kultur- och EU-minister.

Mer information:
Jacob Vestergaard
STRING Managing Director
Tfn: +45 2082 3459