Torsdagen den 18. oktober träffade den politiska ledningen för projektet representerade av Pia Kinhult och Christine Axelsson från Region Skåne och Anneli Hulthén, som förde talan för både Göteborg Stad och övriga västsvenska partners svenska riksdagsledamöter.

Under en frukost i riksdagshuset i Stockholm med rubriken ”Svensk infrastrukturutveckling i ett europeiskt perspektiv” samlades drygt ett tjugotal svenska riksdagsledamöter för att bli informerade om arbetet som bedrivs inom ”Den skandinaviska 8 miljonersstaden” och diskutera vikten av långsiktighet, helhetssyn och sammanhållning i planeringen av infrastruktur investeringar och åtgärder.

Sammanfattningsvis konstaterades att det finns en bred samsyn kring att det krävs större samverkan över landsgränserna när det handlar om infrastruktur både på lokal och regional nivå men att denna kunskap inte alls omfattas av den nationella nivån i de tre länderna Sverige, Norge och Danmark. Det krävs kunskapsspridning och att man får i gång en dialog. Alla länderna ligger i utkanten av Europa, är små och dessutom starkt export och importberoende. Korridoren Oslo-Köpenhamn och mellanliggande sträcka har en undermålig infrastruktur framförallt vad gäller den spårbundna trafiken. Befintliga system är redan nu överbelastade och därmed inte tillräckligt tillförlitliga. Det krävs krafttag inom planering och investeringar för att åstadkomma en sammanhängande arbetsmarknad och ha ett fungerande näringsliv som är långsiktigt konkurrenskraftigt.

Arbetet med att skapa dialog och verka för samsyn behöver bedrivas på många olika nivåer och kunskapen om hoten med att inte göra något måste sättas i relation till vinsterna med ett gemensamt handlande. Framtiden kommer att ställa högre och högre krav på mobilitet.