Banden har knutits för Europas första ”gröna korridor” för transporter. Den går mellan Oslo och Rotterdam, och begreppet står för EU:s strävan att utveckla effektiva och hållbara transporter i samverkan mellan samhälle, näringsliv och forskning.

Invigningen skedde i Malmö med datum och tid 12-12-12 12.12.12. Den kombinerades med demonstration av möjliga åtgärder och vilka effekter de kan ge. Flaskhalsar, både fysiska och administrativa, ska identifieras och minimeras eller elimineras för att göra transporterna genom korridoren smidigare och därmed grönare.

Ingela Bendrot, statssekreterare hos infrastrukturministern, invigde den gröna korridoren och symboliska band knöts mellan korridorländerna Holland, Tyskland, Danmark, Sverige och Norge.

– Det är inte bara människor vi kopplar samman utan även företag, länder och Europa, säger Ingela Bendrot. Det handlar om ekonomisk tillväxt och om att värna om vår miljö.

Initiativ från EU–kommissionen

Begreppet Gröna korridorer är ett initiativ från EU-kommissionen med mål att utveckla transporter som ska möta klimatutmaningar och öka EU:s konkurrenskraft. I Gröna Korridorer är samverkan mellan infrastruktur, teknik och olika affärsmodeller mycket viktig. Alla berörda aktörer måste vara delaktiga för att hitta hållbara och effektiva logistiklösningar där man med minskad miljö- och klimatpåverkan, hög säkerhet och hög kvalitet utnyttjar olika trafikslag på ett optimalt sätt. 

Sjöfartsverket, Vinnova och Trafikverket har haft regeringens uppdrag att driva det svenska initiativet vidare. Inom kort avslutas Trafikverkets projekt.

– Nu är det dags att gå från ord till handling, säger Trafikverkets projektledare Kenneth Wålberg som nästa vecka lämnar över slutrapporten till regeringen. Det har varit en spännande resa och samarbetet med de europeiska länderna har varit bra. I och med invigningen har vi nått en milstolpe i arbetet med de gröna korridorerna.

Svenskt föredöme i Europa

Statssekreterare Ingela Bendrot ser Gröna Korridorer som ett bra koncept för att underlätta transporter.

– Det är ju inte bara fråga om infrastruktur utan även att undanröja administrativa problem längs vägen. Jag vill påstå att vi ligger i framkant. Andra länder kommer till Sverige för att se hur vi jobbar och hur vi har gjort med det omfattande förändringsarbetet av många myndigheter och även arbetet med att göra rollerna tydligare, säger Ingela Bendrot.

Gudrun Schulze från EU-kommissionens generaldirektorat för transporter talade vid invigningen och bekräftar Sveriges position:

– Vi har mycket att lära av det svenska arbetet och vi kommer även i fortsättningen att fråga om råd inför den framtida utvecklingen och arbetet med de gröna korridorerna.

Kilde Trafikverket