Kl.10:56 mandag 13. mai rullet Demonstrasjonstoget ut fra spor 19 på Oslo S med kurs for Østfoldbyene og Europa. Om bord var over 40 politikere og fageksperter invitert til debatt. Temaet hva hvorvidt det er akseptabelt at InterCity utbyggingen til Halden stykkes opp i mindre delprosjekter med usikker ferdigstillelsesdato og hva som skal til for å få på plass den grensekryssende jernbanestrekningen som mangler mellom Halden og Trollhättan.

Programmet startet med appeller og debatt på Oslo S. Stian Berger Røsland, Byrådsleder Oslo, Ole Haabeth Fylkesordfører i Østfold fylkeskommune og Anette Solli, leder for hovedutvalget for samferdsel i Akershus var vertskap for konferansen og åpnet det hele. Alle tre sitter i den politiske styringsgruppen for Den skandinaviske 8-millionersbyen.

Miljøvernminister Bård Vegard Solhjell (SV), Stortingsrepresentantene Nikolai Astrup (H) og Anders Ygeman, (S) Ordförande i Trafikutskottet, Riksdagen deltok deretter i debatten ledet av Silje Lundberg, leder Natur og Ungdom. Deretter gikk 167 konferansedeltagere om bord på Demonstrasjonstoget hvor debatten fortsatte. Først ut var transportkomiteen på Stortinget ved Ingjerd Schou (H), Bård Hoksrud (FRP), Hallgeir H. Langeland (SV),Gorm Kjernli, (AP). Ola Elvestuen (V), Byråd for miljø og samferdsel representerte 8-millionersbyen.

Deretter fulgte:

 • René Rafshol (H), ordfører i Råde
 • Sverre Høven, kommersiell Direktør i Flytoget
 • Johan Lindblad, seniorrådgiver i Nordisk råd
 • Anne Haabeth Rygg, fagdirektør for offentlige tjenester og samferdsel i Forbrukerrådet
 • Jon-Ivar Nygård (AP), Ordfører i Fredrikstad
 • Andreas Heym, Director International Development, Arep.
 • Silje Lundberg, leder Natur og Ungdom
 • Lars Haltbrekken, leder Naturvernforbundet
 • Marit K. Vea, politisk rådgiver Framtiden i våre hender
 • Sindre Martinsen-Evje (AP), ordfører i Sarpsborg
 • Thor Edquist (H), ordfører i Halden
 • Olemic Thommessen, leder Foreningen Norden
 • Knut H. H. Johansen, CEO eSmart Systems
 • Loa Brynjulfsdottir, Generalsekretær Nordens Fackliga Samorganisation
 • Erling Sæther, NHO Logistikk og Transport
 • Bjarne Wist, Direktør Cargonet AS
 • Elias Wästberg, Leder Gøteborg Havn
 • Ronny Nordmark, Norgessjef A/S J. Lauritzens Eftf.
 • Anne Siri Haugen, prosjektleder for InterCity-triangelet, Jernbaneverket
 • Jan Andréasson, Generalkonsul och ordförande i Norsk - Svenska Handelskammaren, Göteborg
 • Bernt Sverre Mehammer, leder COWI Samfunnsøkonomi
 • Signe Horn, Direktør for strategi og samfunnskontakt i ROM Eiendom
 • Terje Andersen, markedsansvarlig for Østfoldbanen i NSB
 • Benjamin Myklebust, teknologisk rådgiver for transport i ZERO
 • Kristin Skogen Lund, adm. direktør NHO
 • Anders Folkestad, leder UNIO
 • Sigrun Elisabeth Vågeng, adm. direktør KS
 • Espen Stedje, generalsekretær, Foreningen Norden
 • Floire Nathanael Daub, prosjektleder for 8-millionersbyen

På stasjonene Moss, Fredrikstad, Sarpsborg og Halden sto ordførerne klare og holdt appeller for konferansedeltagerne og interesserte innbyggere.

Formålet med konferansen var å:

 • Demonstrere mot treghet og manglende helhetsperspektiv i nordisk samferdselspolitikk
 • Vise at Halden er første stasjon på veien til en fremtidig lyntogforbindelse mellom tre av Europas raskest voksende byer; Oslo, Gøteborg og København.
 • Gjøre politikere og befolkningen generelt oppmerksomme på at forslaget til Nasjonal transportplan ikke løser det som er en av Norges største miljøutfordringer, tungtransporten.
 • Legge grunnlaget for en politisk beslutning i Stortinget 18. juni om å få ferdig nytt dobbeltspor til Halden innen 2025.
 • Sikre at norsk myndigheter tar initiativ til norsk-svensk plansamarbeid om grensekryssende jernbaneutbygging.

Bak Demonstrasjonstoget stod Oslo kommune, Akershus fylkeskommune, Østfold fylkeskommune og Foreningen Norden.  

Her er noen av nyhetsoppslagene som fulgte:

Last ned bilder fra Demonstrasjonstoget (zip, 77 MB)

Alle foto: Nyebilder