Under fredagen den 14 juni representerade Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande i Region Skåne och Lena Malm, kommunfullmäktiges ordförande i Göteborg The Scandinavian 8 Million City medverkade i seminariet "edbl;Gränslös infrastruktur - hur skapar vi det?"edbl; vid Folkemödet på Bornholm.

Det var glädjande att konstatera att intresset för frågan var så stort att seminariet lockade ungefär ett hundratal personer. Några av de viktiga slutsatserna som dirogs av diskussionerna i panelen är att Skandinavien ligger perifert - samverkan och inte konkurrens är framgångsfaktorn i en allt mer globaliserad värld. Avstånden måste kortas och det är tiden och tillförlitligheten som räknas.

Det är nödvändigt att planeringen av infrastruktur är gränsöverskridande, samtalen måste föras på alla politiska nivåer men det krävs en gemensam strategi på nationell nivå.