Konkreta lösningar för finansieringen och en tydlig agenda för hösten är resultatet efter T8MCs andra seminarium under Almedalsveckan.

-Det är en miljömässig nödvändighet. Det är en näringspolitisk nödvändighet. Det är nödvändigt för framtida turism, kulturliv och utveckling. Hur vi än tittar på detta så måste vi agera gemensamt om vi ska klara den globala konkurrensen. Nu är klockan två minuter i tolv, dundrade regionrådsmedlemmen Bent Larsen från Region Hovedstaden.

Under frukostseminariet Storstad eller ödemark – hur ser den skandinaviska framtida tillväxten ut? som hölls i Öresundshuset under onsdagsmorgonen visade politikerna i panelen tydligt att de vill gå från ord till handling.

-Vi måste sluta snacka om - om - vi behöver detta, och istället snacka om när vi kör ingång! fyllde Ole Elvestuen, vice borgmästare Oslo, i och uppmanade sina svenska kollegor att se de långt framskridna danska planerna med höghastighetståg ned mot Tyskland som en tillgång i argumentationen för svenska prioriteringar i sydvästra järnvägsnätet, även då det gäller att få Stockholm stad med på banan.

-Vi har inlett samtal med Stockholm, svarade Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande Region Skåne, och fick nickande bifall från Anneli Hulthén, kommunstyrelsens ordförande Göteborgs stad, men vägen in till rätt instans för oss regioner är lite väl oklar.

- Så jag och Anneli kom precis fram till att vi  helt enkelt ska bjuda in Stockholm till samtal på den Skandinaviska Arenan, sa Pia Kinhult.

Anneli Hulthén såg även möjligheten att med denna fråga ruska liv i den etablerade men något åsidosatta nordiska rådet:

- Låt mig citera Tage Danielsson: Livet är som en påse, tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något! Vi kan använda det till något som är än att under högtidliga former säga hej till varandra.

När seminariets moderator, Britt-Marie Mattson, avslutningsvis bad Anneli Hulthén och Pia Kinhult att sammanfatta morgonens diskussion levererade de båda en tydlig agenda för det fortsatta arbetet:

  1. Stockholm stad bjuds in till samtal om korridorens betydelse för tillväxten i hela Skandinavien och hur dessa planer länkas till behovet av en HHT mellan Göteborg och Stockholm (visionen om 12 miljonersstaden).
  2. Samarbetspartnerna inom 8 miljonersstaden ska gå fram till sina respektive regeringar med krav på en gemensam skandinavisk plan för infrastruktursatsningar på modern järnväg och strategisk näringslivspolitik.
  3. De stora pensionsfonderna ska ihop med näringslivet bjudas in till diskussion om hur de kan vara med kan realisera projektet och vilka regelförändringar som krävs för att de även ska få investera i nordisk järnvägsinfrastruktur.

Se seminariumet på bambooser här