För människor i regionen längs sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn skulle ett höghastighetståg radikalt öka antalet arbetsplatser och kunskapsmiljöer de kan pendla till från sina hem.

Vilken betydelse kan ett framtida höghastighetståg ha på regional utveckling, tillgänglighet, näringsliv och arbetsmarknad inom korridoren Oslo, Göteborg och Köpenhamn?

Den frågan har utretts av geografiska institutionen vid Köpenhamns universitet och analysen presenteras i rapporten "The Scandinavian 8 Million City – tilgaengelighed, erhvervsliv og arbejdsmarked" som finns tillgänglig för nedladdning här från och med 2013-07-05.

I rapporten konstaterar forskarna Kristian Botheoch Lars Winther att det redan idag finns en stor tillväxtpotential inom korridoren. Utvecklingen och omställningen till ett mer kunskapsintensivt näringsliv går idag mycket snabbare inuti korridoren än utanför den – om vi bortser från Stockholm. Och detta trots att den regionala interaktionen i korridoren i dag är ytterst begränsad. Arbetsmarknaderna i korridorens tre stora tillväxtområden är i det närmaste helt separerade från varandra. Ändå räcker tydligen det till för att utvecklingen ska gå snabbare inom än utom den – fastinte alls i den storlek eller fart som krävs för att stå oss i den globala konkurrensen. Det är mot den bakgrunden som forskarna analyserat vilken betydelse ett höghastighetståg skulle kunna spela.