Den skandinaviske 8-millionersbyen inviterer til idéverksted for å diskutere organiserings- og finansieringsløsninger for byggingen av en moderne jernbane mellom Oslo og København.

Morgendagens mobilitetsløsninger gjør mer enn å frakte mennesker fra A til B. De forbedrer produktiviteten, stimulerer til innovasjon og er selve motoren for overgangen til lavkarbonsamfunnet og grønn byutvikling.

Togene mellom Norge og Sverige kjører i dag på over 100 år gamle enkeltspor. Det er ikke konkurransedyktig verken for passasjerene eller godstransporten og resulterer i store miljø og trengselsutfordringer for samfunnet. For eksempel kjører 2764 trailere over Svinesund hver dag. Dette utgjør en av Norges største miljøutfordringer.

Danmark har besluttet å bygge en fast vei- og jernbaneforbindelse til Tyskland etter samme modell som Øresundsbroen. Denne forbindelsen åpner i 2021 og vil koble Danmark på det europeiske jernbanenettet. Reisetiden mellom København og Hamburg vil da bli 2,5t med tog. Nå er det opp til Norge og Sverige å koble seg på denne utviklingen.

The 8 Million City står for dette arrangementet, hvor kjente økonomer og regionale og nasjonale politikere diskuterer mulige organiserings- og finansieringsløsninger for byggingen av moderne jernbane mellom Oslo og København. Blant annet vil Dalberg presentere foreløpige resultater i arbeidet med å utvikle en finansieringsmodell, og Anders Olshov, administrerende direktør Øresundsinstituttet vil fortelle om hvorfor bedre grensekryssende mobilitet er avgjørende for Skandinavias fremtidige konkurranseevne