Åtta av Skandinaviens drygt 19 miljoner människor bor längs sträckan Oslo-Göteborg-Malmö-Köpenhamn. Men idag hämmar trängseln på järnvägsspår och vägar utbytet inom korridoren. En tågresa mellan Oslo-Köpenhamn tar till exempel över 8 timmar.

Ett utbyggt och moderniserat järnvägsnät, kortare restider och bättre pendlingsmöjligheter skulle skapa en gemensam, skandinavisk arbetsmarknad med en konkurrenskraft i världsklass - en skandinavisk storregion, vars invånare får fler valmöjligheter, tillgång till en större arbetsmarknad och mer livskvalitet.

EU-projektet The Scandinavian 8 million city visar att nyckeln till framgång ligger i en stegvis utbyggnad av befintligt järnvägsnät för gods och persontrafik och investeringar i en parallell bana för snabbgående tåg. En satsning på en höghastighetsbana för tåg som färdas i 320 km/h skulle korta restiden Oslo – Köpenhamn till 2,5 timmar. Samtidigt frigörs kapacitet på för godståg och lokaltåg i det befintliga nätet.

The Scandinavian 8 million city har i uppdrag att utforma förslag till hur en modern järnväg för passagerare och gods kan finansieras och byggas. Det som sedan återstår är en politisk avsiktsförklaring om ett skandinaviskt avtal för en gemensam utbyggnad av de gränsöverskridande järnvägsförbindelserna.

Om oss
2 huvudstäder, 3 länder, 4 storstadsregioner – detta är The Scandinavian 8 Million City.
14 offentliga aktörer längs sträckan Oslo-Göteborg-Malmö/Köpenhamn samarbetar för byggandet av en ny, modern järnvägslösning för passagerare och gods. The Scandinavian 8 Million City är ett interregionalt EU-projekt som pågår fram till oktober 2014.

Parter i projektet
Det politiska samarbetet inom Den skandinaviska arenan (DSA), samt Oslo kommune, Region Skåne, Region Hovedstaden, Akershus fylkeskommune, Business Region Göteborg, Östfold fylkeskommune, Region Halland, Helsingborgs Stad, Malmö Stad, Trafikverket, Jernbaneverket, Statens Vegvesen, Göteborg Stad, Västra Götalandsregionen och Köpenhamns kommune.