11 organisasjoner, blant dem LO, NHO og Naturvernforbundet, har sendt brev til samferdselsminsteren med bønn om at det må samarbeides med Sverige om bedre togforbindelser. Fylkesordfører og leder av kontaktutvalget for Østlandssamarbeidet, Ole Haabeth, støtter initiativet.

Bakgrunnen for brevet er at samferdselsstatsråd Ketil Solvik-Olsen møter sin svenske kollega Catharina Elmsäter-Svärd i Stockholm tirsdag, og at grensekryssende samarbeid står på agendaen. Tidligere har den svenske infrastrukturministeren sagt at strekningen mot Norge ikke har prioritet nå.
- Situasjonen på veien, der kapasitetstaket på E6 vil være nådd i løpet av en tiårsperiode, tilsier at det haster å få til et forpliktende samarbeid. Derfor er det avgjørende at trykket holdes oppe, og at man får begynt planleggingen. Det er en tidkrevende prosess, sier Haabeth.

Brevet til den norske statsråden er undertegnet av LO Stat, NHO, Naturvernforbundet, Framtiden i våre hender, WWF, Natur og Ungdom, Norsk jernbaneforbuind, Norsk Lokomotivmannsforbund, Foreningen Norden og organisasjonen For Jernbane.

I brevet heter det blant annet at "Vi er kjent med at samferdselsministeren førstkommende tirsdag skal møte Sveriges infrastrukturminister. Dette møtet vil være en god anledning for samferdselsministeren til å ta initiativ til at det igangsettes et felles norsk-svensk arbeid for å planlegge et konkurransedyktig jernbanenett over grensa. Budsjettforliket mellom Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti inneholder en flertallsmerknad som "ber regjeringen planlegge intercity som ett prosjekt helt fram til Lillehammer, Skien og Halden og vurdere planlegging videre mot Göteborg". I tillegg er det tatt flere initiativ til å få en konkurransedyktig jernbane i korridorene Oslo-Göteborg-København og Oslo-Stockholm, bl.a. prosjektet 8-millionersbyen, som Oslo kommune står bak, samt arbeid i regi av Østfold-kommuner med Norsk Bane som utreder. I tillegg er jernbanen mellom Oslo og København en del av EUs godskorridor nummer 3 for bane (Skandinavia-Middelhavet), og omfanget av lastebiltransport over Svinesund er urovekkende høyt. Dette underbygger behovet for å sette i gang planleggingsprosessen", skriver de.

Lenke til brevet (PDF)