Vår gemensamma region kan – om vi nu vidtar de rätta åtgärderna – bli Skandinaviens spjutspets in i framtiden.

Uppdraget för EU-projektet "Den skandinaviska 8 miljonersstaden" har varit att utreda om det är möjligt att via moderniseringar och utbyggnad av järnvägsinfrastrukturen binda samman regionerna längs sträckan Oslo-Göteborg-Köpenhamn till en sammanhängande funktionell arbetsmarknadsregion.

Denna rapport är en övergripande sammanställning av resultaten och slutsatserna från ett stort antal analyser och utredningar som genomförts inom projektets ram. För mer detaljerad information hänvisas till dessa underlagsrapporter vilka finns tillgängliga under fanan Rapporter.