Presentasjonsfilm av The 8 Million City

Se filmen her

Genom att etablera en ny järnväg mellan Oslo och Köpenhamn som kan trafikeras med både intercity- och höghastighetståg kan restiden förkortas drastiskt till bara 2,5 timmar.Dessutom frigörs stor kapacitet för godstransporter och regionaltåg. Då skapas en grön transportkorridor och hela kartan ritas om.

Utbyggd modern infrastruktur med höghastighetståg kommer att förändra sättet vi reser och arbetar på. Du kommer att kunna bo i en stad, i ett land, och med lätthet pendla till ett jobb i en annan stad, i ett annat land. Samtidigt kommer Skandinavien att kopplas ihop med det europeiska järnvägsnätet och öppna upp för snabba resor ut i Europa.

Snabb och effektiv infrastruktur är en hållbar och framtidssäker investering som alla vinner på. Nationellt, regionalt och lokalt. Välkommen till det nya sättet att resa och leva.